Garantie

De onderstaande garantie is slechts geldig als het toestel geïnstalleerd is volgens de regels van de kunst en gebruikt wordt volgens de aanbevelingen van deze gebruiks- en installatiehandleiding.

De duur van de garantie bedraagt zeven jaar vanaf de leveringsdatum door de installateur of de verkoper voor de onderstaande onderdelen: - de vuurhaard; - de mantel.

De garantie is tot twee jaar beperkt voor de volgende onderdelen: de ventilatoren, de snelheidsregelaar en de Airstat. Defect materiaal zal na terugzending worden vervangen. Zijn uitgesloten van de garantie : - de interne slijtstukken die in contact komen met de vlammen en gloeiende houtskool; - de vermiculiet panelen; - de dichtingen van deur; - de ruit staat bloot aan stoten of te hardhandige behandeling en valt niet onder de garantie; - normale slijtage en gebrek aan onderhoud; - schade als gevolg van een installatiefout en een abnormale trek van de schoorsteen (maximum 20 Pa onderdruk); - schade te wijten aan niet-conforme reparaties of aan het wijzigingen van de originele staat van de inzethaard of toebehoren; - schadegevallen of slechte werking te wijten aan een tekort aan toezicht, een verkeerd gebruik van het toestel (oververhitting) of een slecht gebruik, met name:  te sterk vullen van de inzethaard (opgewekte warmte hoger dan het nominale vermogen van de inzethaard);  slechte keuze van de brandstof;  vrijwillige en permanente onderbreking van de ventilatie;  gebruik met de deur van de aslade open.

 

Foto Garantie

Maatwerk

Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaardmodel te integreren? Of wilt u iets bijzonders in uw huis?  JIDÉ kan uw droom op maat maken. Allemaal 100% Made in Belgium...natuurlijk!

Net als alle andere modellen in de JIDÉ-reeks is maatwerk een combinatie van hoogwaardige materialen, moderne technieken en vakmanschap.

Vooraf bepalen onze technici de mogelijkheden en de haalbaarheid van het project, met inachtneming van de veiligheid en de werking van het toestel.

Foto Maatwerk

Onderhoudtips voor uw haard.

 


Foto Onderhoudtips voor uw haard.